Biriktirme Yöntemimiz

recyclingBelediye sınırları içerisinde tüketim sonucu oluşan kağıt-karton, metal, cam, plastik ve Kompozit ambalaj atıklarının kaynağında yani evlerde, işyerlerinde, okullarda, hastanelerde, satış noktalarında vb. ambalaj atığı oluşturan noktalardan diğer atıklardan ayrı olarak toplanmaktadır. Ayrı toplanan bu atıklar, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’ne uygun olarak tasarlanmış taşımalık, toplama sepeti, cam kumbarası ve poşetlerde biriktirilmektedir.

Ayrıca tüketim sonucu oluşan ambalaj atıklarının yanı sıra geri dönüşümü mümkün olan gazete, dergi, kullanılmış kâğıt gibi atıkların da uygulama kapsamında ambalaj atıkları ile birlikte toplanıp, biriktirilmektedir.

Ayrı toplanacak atıkların biriktirme yöntemleri belirlenirken atık üreticilerinin türü göz önünde bulundurulmuştur. Konutlara, satış noktalarına, kamu kurumlarına, cadde ve sokaklara taşımalık, okullara ve vatandaşların yoğun olduğu meydanlara ise toplama sepeti yerleştirilmiştir. İç mekân kutuları okullara, iş yerlerine ve restoranlara dağıtılmıştır. Cam kumbaralar ise restoran önlerine ve vatandaşların yoğun olduğu meydanlara yerleştirilecektir. Atıkların biriktirilmesinde kullanılacak ekipmanlara ait resimimiz  aşağıda gösterilmiştir.

2